Sosyal Politika

Şirketin sosyal politikası, çalışanların motivasyonunu sürdürmede, bağlılık düzeylerini artırmada ve kendi iş hedeflerini gerçekleştirmede özel bir rol oynar.

Çalışanlara gönüllü olarak sağlanan menfaatler ve hizmetler, yürürlükteki istihdam mevzuatı kapsamında sağlananlar kadar şirket yönetimi için de zorunlu hale gelmiştir.

Şirketin sosyal politikası, çalışanlara ek faydalar, hizmetler ve sosyal ödemeler sağlanmasıyla ilgili hedefleri ve faaliyetleri içeren yönetim politikasının bir parçasıdır.